Markedsføringsret

Advokatfirmaet Leidesdorff & Lund ApS

Markedsføring og reklame

De fleste virksomheder bruger i dag flere penge på markedsføring, end de gjorde for 10 år siden, og der er ikke noget, der tyder på, at denne udvikling stopper foreløbigt. Medierne er i konstant udvikling og mulighederne for at markedsføre sig bliver stadigt flere. Det er derfor vigtigere end nogensinde at holde sig for øje, hvor grænsen går for lovlig markedsføring.

God markedsføringsskik

Det centrale begreb i markedsføringsloven er "god markedsføringsskik", som alle erhvervsdrivende skal overholde. "God markedsføringsskik" er et flydende begreb, som konstant ændrer sig i takt med samfundet udvikling, og det er derfor en god idé at rådføre sig med en advokat for at sikre, at netop din påtænkte markedsføring overholder de krav, som loven og retspraksis har fastsat.

God erhvervsskik

"God erhvervsskik" er et andet centralt begreb, som alle erhvervsdrivende skal overholde. Begrebet vedrører alt det, en erhvervsdrivende gør, der kan påvirke en forbrugers økonomiske interesser.

Vi rådgiver blandt andet om

  • varemærkeret,
  • god markedsføringsskik,
  • patenter,
  • designret,
  • ophavsret,
  • domænenavne, og
  • retssager i forbindelse med ovenstående.