Erhvervslejeret

Advokatfirmaet Leidesdorff & Lund ApS

Opsigelse, fraflytning, tvister

Mange oplever erhvervslejeloven som kompleks og uoverskuelig - og med god grund.

Erhvervslejeloven indeholder bl.a. regler om opsigelse, ophævelse, betaling af leje, lejers fraflytning, vedligeholdelse, udlejers adgang til det lejede og meget mere.

Det er derfor vores anbefaling, at du i forbindelse med indgåelse af en erhvervslejekontrakt kontakter en advokat til at udfærdige eller gennemgå kontrakten med dig.

Hos Advokatfirmaet Leidesdorff Lund har vi stor erfaring inden for erhvervslejeret, hvor vi blandt andet beskæftiger os med

  • udfærdigelse af erhvervslejekontrakter,
  • tvister i kommercielle lejeforhold,
  • opsigelse og ophævelse af lejemål,
  • fraflytningsopgørelser,
  • afståelse, og
  • opgørelse af diverse forbrugsregnskaber.

Vi bistår dig både lejere og udlejere under sagens forberedelse og i retten.