Ansættelsesret

Advokatfirmaet Leidesdorff & Lund ApS

Ansættelseskontrakt, opsigelse, personalepolitikker

Der kan opstå mange forskellige udfordringer i forbindelse med jobbet. Spørgsmålene vedrører typisk nyt arbejde, ferie, (uberettiget) opsigelse, eller diskrimination på arbejdspladsen?

 Vi rådgiver både arbejdsgiver og arbejdstager om de forhold og uenigheder, der kan opstå som led i en ansættelse.

Arbejds- og ansættelsesretten er kompleks og reguleres af såvel EU-retten, konventioner, overenskomster samt individuelle aftaler. Vi oplever, at ansættelseskontrakterne i dag forhandles i større grad end tidligere, hvorfor de også bliver mere tilpasset den enkelte medarbejder. På denne baggrund bliver behovet for rådgivning tilsvarende større.

Desuden har vi stor erfaring med at rådgive og udfærdige personalepolitikker.

Hos Advokatfirmaet Leidesdorff & Lund rådgiver vi blandt andet om

  • ansættelseskontrakter,
  • opsigelse, suspension, fritstilling,
  • konkurrence- og kundeklausuler,
  • personalepolitikker,
  • ferie, og
  • retssager relateret til ovenstående.