Strafferet

Advokatfirmaet Leidesdorff & Lund ApS

Strafferet

Advokat Bjarne Lund Jørgensen har indtil oktober 2018 været beneficeret forsvarer og kan bistå dig i en straffesag.

Er du sigtet i en straffesag, har du ret til at få en beskikket forsvarer. Dette indebærer, at det offentlige som udgangspunkt betaler for din forsvarer. Det offentlige vil dog efterfølgende kunne kræve beløbet tilbagebetalet af dig, hvis du bliver dømt.

Som sigtet kan du selv ønske Bjarne Lund Jørgensen som din forsvarer. 

Før retssagen vil du blive indkaldt til møde på kontoret. I nogle tilfælde vil mødet kunne holdes som et telefonmøde. Til mødet vil vi gennemgå sagen samt det materiale, som politiet har udarbejdet. Bjarne Lund Jørgensen vil desuden informere dig om, hvordan en sag i retten forløber, således du er godt klædt på til den dag, hvor din sag skal afgøres. 

Under retssagen vil Bjarne Lund Jørgensen afhøre dig og eventuelle vidner i sagen. Han vil desuden fremlægge alt materiale, som taler for din uskyld.

Efter retssagen vil du blive vejledt om dine muligheder for at anke dommen til landsretten. Bjarne Lund Jørgensen har møderet for landsret (L), og vil derfor også kunne bistå dig i din ankesag.

Udsat for en forbrydelse

Har du været udsat for en forbrydelse, har du krav på at få beskikket en bistandsadvokat. Som bistandsadvokat kan vi rådgive dig, mens sagen efterforskes. Vi vil desuden hjælpe dig med at fremsætte krav i forbindelse med retssagen eller overfor Erstatningsnævnet. Under hele sagsforløbet vil du blive informeret om, hvordan sagen foregår, og hvordan du bør forholde dig under sagen.

Vi vil derudover undersøge, om du måtte have krav på erstatning i henhold til din forsikring.