Økonomisk rådgivning og gældssanering

Advokatfirmaet Leidesdorff & Lund ApS

Økonomisk rådgivning og gældssanering

Økonomisk rådgivning

Er din gæld vokset dig over hovedet, og har du ikke mulighed for at betale dine kreditorer?

Mange danskere oplever, at deres gæld vokser til et uoverskueligt beløb, hvorefter regningerne bliver parkeret, eller der optages nye og dyrere lån for at afdrage på forfalden gæld.

Dette er aldrig den bedste løsning.

Vi kan i stedet rådgive dig om, hvordan du bedst og hurtigst muligt kommer ud af din gæld. Dette kan eksempelvis ske, ved at vi på dine vegne forhandler en aftale med dine kreditorer, en såkaldt frivillig akkord. En frivillig akkord indebærer, at kreditor accepterer, at du kun betaler en del af det skyldige beløb tilbage. Den resterende del af gælden slettes, en såkaldt eftergivelse.

I modsætning til en gældssanering, jf. umiddelbart nedenfor, kræves der for en frivillig akkord ikke, at du opfylder nogle særlige økonomiske betingelser. En frivillig akkord kan således indgås, såfremt skyldner og kreditor kan blive enige. 

Gældssanering

En anden måde at komme ud af sin gæld på er gældssanering. Ved gældssanering bliver din gæld nedskrevet til et mindre beløb - såkaldt dividende - som typisk betales over 5 år. Gældssanering er en billig og effektiv måde at komme af med sin gæld på og starte på en frisk. Der stilles dog samtidig strenge betingelser for at få gældssanering.

For det første er det en betingelse, at du ikke inden for de nærmeste år har mulighed for at kunne betale dine kreditorer. Herudover lægges der vægt på formålet med gælden, hvornår gælden er stiftet samt hidtidig afvikling.

For at ansøge om gældssanering, skal du anvende skemaet "Ansøgning om gældssanering", som du finder på www.domstol.dk.

Såfremt du ikke opfylder betingelserne for at få gældssanering, vil vi i stedet forsøge at forhandle med dine kreditorer for på den måde at nedbringe din gæld.