Udlændingeret

Advokatfirmaet Leidesdorff & Lund ApS

Familiesammenføring

Som advokat kan vi bistå dig med ansøgning om familiesammenføring.

Mange udlændinge oplever ansøgningsprocesserne om familiesammenføring og opholdstilladelse som både komplicerede og uoverskuelige. Som advokat har vi et indgående kendskab til reglerne på området og til de krav, der stilles til udlændinge, der vil familiesammenføres og som ønsker opholdstilladelse.

Ønsker du, at vi skal bistå dig i processen, vil vi indkalde dig til et møde, hvor vi drøfter de konkrete forhold i din sag. Herefter vil vi hjælpe dig med at udfylde ansøgningen. Du vil herefter løbende blive opdateret omkring status på din sag, indtil der foreligger en afgørelse fra Udlændingestyrelsen.