Testamente, dødsbo, arvens fordeling

Advokatfirmaet Leidesdorff & Lund ApS

Arv og testamente

Testamente

Ved du, hvem der arver dig?

Mange danskere har ikke taget stilling til, hvordan deres formue skal fordeles, når de dør. Vi oplever mange, der overraskes, når vi fortæller, hvem, der arver dem, når de dør, for det er ikke nødvendigvis den, der står ens hjerte nærmest. Med et testemente er det muligt at bestemme, hvem, der skal arve, og hvem, der ikke skal.

Der er mange gode grunde til at oprette testamente, bl.a.:

  • Du lever i et moderne forhold med dine, mine og vores børn.
  • Du ønsker at bestemme, at arven efter dig ikke skal deles med dine børns ægtefæller i tilfælde af skilsmisse.
  • Du ønsker at andre end dine børn skal arve dig.
  • Du ønsker at dine børn ikke skal arve lige meget.
  • Du lever i et forhold, men er ikke gift.
  • Du er enlig og har ikke børn, og ønsker at din arv skal tilfalde andre end staten.

Det er en god idé at oprette et testamente. For det første giver det dig mulighed for i videst muligt omfang at bestemme, hvem, der skal arve dig. For det andet giver det dine efterladte en vished om, at det var dét, du ønskede, hvilket kan være med til at undgå konflikter om arven i familien.

Den typiske sagsgang ved oprettelse af testamente

1) Indledende samtale - her drøfter vi dine ønsker og forventninger til det kommende testamente, dine familieforhold samt om du tidligere har oprettet testamente, mv.

2) Udkast til testamente - efter mødet fremsender vi udkast til testamente på baggrund af drøftelserne ved det indledende møde. Såfremt du har bemærkninger drøfter vi disse, ligesom vi tager endnu et møde, såfremt der måtte være behov herfor.

3) Fremsendelse af endeligt testamente - når udkastet er afstemt, fremsender vi det endelige testamente.

4) Notarisering af testamente - det anbefales, at du får en notar til at underskrive testamentet. Dette er din sikkerhed for, at det erklæres, at du på tidspunktet for testamentets oprettelse kunne forstå indholdet, ligesom du efterfølgende kan bede om en kopi af testamentet hos Skifteretten, såfremt dit eget eksemplar måtte bortkomme.

5) Sagen afsluttes - når vi har fået besked fra notaren om, at testamentet kan godkendes, afslutter vi sagen herfra kontoret og fremsender endeligt testamente til dig med notarens påtegning.

 

Dødsbo

Som efterladt ægtefælle eller som barn til afdøde, skal man midt i sorgen også forholde sig til en lang praktiske overvejelser som offentligt eller privat skifte, boopgørelse, betydning af testamente samt meget andet.

Har du netop mistet en, du holder af, så tag kontakt til os – så vil vi tage os af alle de praktiske spørgsmål.

 

Fremtidsfuldmagt

Fra september 2017 blev det muligt at udarbejde en fremtidsfuldmagt.

En fremtidsfuldmagt fungerer på den måde, at du udpeger en eller flere til at skulle varetage dine personlige og/eller økonomiske interesser, såfremt du på et tidspunkt ikke længere selv er i stand hertil. Personerne du udpeger betegnes som dine fremtidsfuldmægtige.

Mange mennesker nærer et ønske om, at ens nærmeste kan træffe vigtige beslutninger på ens vegne, såfremt man eksempelvis måtte blive dement. Med fremtidsfuldmagter er der nu åbnet op for denne ordning.

Læs mere her: https://www.advokat-blj.dk/blog/fremtidsfuldmagt